Certifierade Skandinaviska Kassasystem och Kortterminaler Till startsidan Support för kassasystemsanvändare

Namn:
E-post:
Telefon:
 

Hyr ditt kassasystem 

 
Ett enkelt sätt att finansiera investeringen
Allt fler företag väljer att finansiera sin utrustning via finansiell hyra och anledningarna till detta är många.
Genom att låta ditt företag hyra den utrustning du behöver kommer du som företagare i åtnjutande av en enkel och smidig finansieringsform. Du belastar varken balansräkning eller företagets checkkredit med investeringen.
Då en investering genom hyra varken binder kapital eller anstränger din likviditet så frigörs dina likvida medel för andra ändamål. Du hyr utrustningen av vårt finansbolag, som äger densamma. Äganderätten till utrustningen utgör finansbolagets säkerhet för hyresfinansieringen.

Hyresavgift
Hyresavgiften är samma belopp under hela hyrestiden. Detta underlättar mycket vid ditt budgeterings- och kalkyleringsarbete.

Att hyra ger dig följande fördelar
Objektet utgör säkerheten, det betyder att någon annan säkerhet normalt inte behöver förekomma. Hyresavgiften är fullt avdragsgill. För ditt företag kostnadsförs investeringen genom att hyresavgifterna löpande kan dras av som kostnader i företagets verksamhet. Ingen kapitalbindning för företaget. Med hyra kan ditt företag använda sitt kapital till utgifter i den löpande rörelsen istället för att låsa det i investeringar.
Hyrestiden anpassas till investeringen, vanligtvis på tider mellan 2 till 5 år.
Vid hyresperiodens slut kan välja att hyra vidare under minst ett år till en förmånlig hyresavgift.
Du har också möjlighet att efter hyresperiodens slut träffa överenskommelse om köp av utrustningen

NYHET - Korttidshyra 1-14 dagar
På mässor, utställningar, entrébetalningar m.m.
Ett uppskattat sätt att snabbt och kostnadseffektivt få korttidshyra ett eller flera kassaregister för några dagar.
Programmering och leverans med instruktioner ingår.

Kontakta oss på 08-748 94 22 eller email

 
 
 
 
  Dina Kassasystem Stockholm – Göteborg – Malmö – Umeå 08-748 94 22
Din rådgivare & oberoende leverantör av Kassasystem, PC-POS och betallösningarWebb från Devello Om cookies